VO Hammas OY vastaanotto tarjoaa asiantuntevaa palvelua joko hammaslääkärin lähetteellä tai ilman. Vuosikymmenien kokemus takaa onnistuneen lopputuloksen. Toimitilat sijaitsevat keskeisillä paikoilla Turun keskustassa sekä Liedossa, Ilmarisissa.
 

Suun perustutkimus

Suun perustutkimus on hampaistolle ja limakalvoille tehtävä tutkimus, jonka suorittaa hammaslääkäri. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää asiakkaan yleinen terveydentila, hampaiden ja limakalvojen sekä ikenien kunto. Edellä mainittujen lisäksi hammaslääkäri tutkii leukanivelen toiminnan sekä purennan. Suun perustutkimuksen tukena hammaslääkäri voi ottaa hampaistosta röntgenkuvia. Tämä auttaa hammaslääkäriä selvittämään hampaiston kunnon hampaiden sisältä ja ikenien alta.
Hammaslääkäri suunnittelee jokaiselle asiakkaalle yksilöllisen hoitovälin. Hoitovälin määritys perustuu suun terveydentilaan ja asiakkaan elintapoihin. Normaalisti hoitoväli on noin 1-2 vuotta. 
Mitä säännöl­lisemmin käy tarkastut­tamassa suun ja ham­paiden tervey­den, sitä varmemmin vält­tää isot ongelmat ja kalliit hoidot. Hampaiden kunto vaikuttaa paitsi syömiseen ja puhumiseen, myös koko yleis­terveyteen. Suun alueen tulehdukset voivat edistää mm. sydän- ja veri­suoni­tautien kehit­tymistä. Vastaavasti yleis­terveyden­tilaan ja eri sairauksiin liittyvät lääkitykset voivat aiheuttaa muutoksia suun alueella.
Huom. Kela korvaa hammaslääkärin tekemän tutkimuksen pää­sääntöisesti kerran joka toinen kalenterivuosi. Hammaslääkärin tutki­muksessa toteaman potilaan terveyden­tilan edellyttämän tarpeen perusteella tutkimus voidaan korvata kerran kalenteri­vuodessa. Ilmoitathan hammaslääkärillesi, jos olet käynyt muualla hammas­tarkastuk­sessa edellisenä tai kuluneena vuonna. Jos Kela hylkää suorakorvaus­hakemuksen hammas­tarkastuksesta, on palvelun­tarjoajalla oikeus periä korvaamatta jäänyt osuus potilaalta jälkikäteen.

Röntgentutkimus

Hampaiden röntgenkuvaus on yksi parhaista tutkimusmenetelmistä havaita suusairauksia. Koska monet suusairaudet aiheuttavat muutoksia suun kovakudoksiin (hampaisiin ja leukaluihin), hampaiden röntgenkuvaus on muihin tutkimusmenetelmiin verrattuna tarkka ja luotettava.
Röntgenkuvausmenetelmillä pystytään havaitsemaan hampaiden ja leukojen sairauksia, joita olisi ilman röntgenkuvausta erittäin vaikea havaita. Röntgenkuvilla havaittavia sairauksia ovat esimerkiksi hampaiden reikiintyminen eli karies, parodontiitti sekä hampaan juurten tulehdukset.

Hampaan poisto

Hampaanpoisto on yksi tavallisimmista suussa tehtävistä kirurgisista toimenpiteistä. Hampaan poistoon voi olla monia syitä. Syitä poistoon voivat olla esimerkiksi laajalle levinnyt reikiintyminen, pitkälle edennyt parodontiitti eli hampaan kiinnityskudoksen sairaus tai tapaturmat.
Usein myös oireilevia viisaudenhampaita poistetaan. Myös vakavasti sairaiden ihmisten hoidossa hampaanpoisto voi tulla kyseeseen. Jos huonokuntoinen hammas aiheuttaa riskin potilaan yleisterveydelle, eikä hammasta voida muilla tavoin pelastaa, tulee hammas tällöin poistaa. 

Juurihoito

Juurihoito on tulehtuneen hampaan hoitomenetelmä. Juurihoidon tavallisin syy on hammasytimen tulehtuminen tai kuoleminen. Karies, traumat, korjaava hoito tai mikroskooppiset halkeamat avaavat tien dentiinitubuluksiin ja juurikanavaan. Hampaan tulehtuminen tai kuoleminen diagnosoidaan kliinisten oireiden ja löydösten, vitaliteetin sekä röntgenkuvien avulla. Kun hampaan ydin on vahingoittunut parantumattomasti tai kuollut, se tulee juurihoitaa. Juurihoidossa hoidetaan tai ehkäistään yksittäisen hampaan infektio.

Hampaan paikkaus

Paikattavan hampaan korjaaminen onnistuu yleensä yhdellä hammaslääkärin vastaanottokäynnillä.
Paikattava hammas yleensä puudutetaan ensin, koska lähes kaikki pitävät poraamisen aiheuttamaa vihlovaa tunnetta epämiellyttävänä. Puudutuksessa paikkaushoito tehdään kivuttomasti.
Hammaslääkäri poistaa vaurioituneen hammaskudoksen poraamalla. Poistetun kudoksen tilalle laitetaan paikka-ainetta, joka on usein muovia, keraamia tai lasi-ionomeeria. Erilaisten paikka-aineiden hyödyistä, ominaisuuksista ja kustannuksista kannattaa jutella hammaslääkärin kanssa. Pahasti reikiintynyt hammas voidaan myös kruunuttaa. Jos reikä on edennyt jo hampaan ytimeen asti, täytyy se juurihoitaa ennen paikkaamista.

Hammaskruunut, hammas-sillat ja laminaatit

Hammaskruunut
Hammaskruunulla korjataan yksittäisiä vaurioituneita hampaita. Kruunu on hyvä vaihtoehto silloin, jos hampaassa on laaja karies ja se on monesti paikattu tai jos hampaassa on purennasta johtuvia ongelmia. Kruunuttamalla voidaan muuttaa myös hampaan väriä ja asentoa. Kruunutus vahvistaa hammasta ja kohentaa sen ulkonäköä.
Kruunutettava hammas hiotaan pieneksi tukipilariksi, jonka varaan kruunu rakennetaan. Hammaslääkärien ottamien jäljennösten perusteella hammasteknikko valmistaa yksilöllisen kruunun, joka sementoidaan hammaspilariin kiinni.
Kruunut valmistetaan nykypäivänä useimmin keramiasta mutta myös erilaiset metalliseokset ja kulta ovat mhadollisia materiaalejea kruunuille. Metallokeraamiset kruunut valmistetaan usein proteesien tukihampaiksi. Kokokeraamisten kruunujen suosio on kasvanut materiaalin kestävyyden ja ylivoimaisten esteettisten ominaisuuksien vuoksi.
Mikäli hammas puuttuu kokonaan ja se korvataan implantilla, kiinnitetään kruunu implantin varaan.
Hammassillat
Hammassilta kiinnitetään puuttuvan hampaan/hampaiden viereisiin hampaisiin, jotka kruunutetaan. Myös useamman hampaan puutoksesta muodostunut aukko voidaan korvata sillan välihampailla. Kuten kruunu, myös silta voidaan valmistaa useista eri materiaaleista.
Hammaslaminaatit eli posliinikuoret
Laminaatit ovat posliinikuoria, jotka sementoidaan pysyvästi hampaiden ulkopinnalle. Kiinnitystä varten hampaan pintaa hiotaan laminaatin paksuuden verran. Laminaateilla voidaan korjata hampaiden värin ja muodon lisäksi pieniä asentovirheitä.

Hammasimplantit

Yksittäisillä hammasimplanteilla korvataan tyypillisesti jostakin syystä menetetty tai poistettu hammas.
Implanttisillat
Implanttisillat valmistetaan korvaamaan aikaisempaa irtoproteesia tai lisäämään hampaiston purentapinta-alaa.
Koko leuan implanttisillat
Koko leuan implanttisilloilla voidaan korvata kokoproteesit. Kiinteän implanttisillan valmistus edellyttää laajaa suunnittelua.
Kokoproteesin kiinnitys implanteilla
Hoitomuoto sopii potilaille, joilla alaleuan luuharjanne on pienentynyt ja proteesin pysyvyys tästä syystä heikentynyt. Alaleukaan laitetaan muutama implantti ja proteesi kiinnitetään kiinnikkeiden avulla, jolloin proteesi pysyy hyvin paikallaan eikä lonksu. Kiinnitys implanteilla helpottaa ja kohottaa kokoproteesin käyttäjän elämänlaatua merkittävästi.
Usein saatetaan pystyä käyttämään asiakkaalla jo käytössä olevaa kokoproteesia lisäämällä proteesiin implanteille sopivat kiinnikkeet. Jos vanha proteesi ei enää istu vaatii hoito uuden proteesin.
Hammasimplantti asennetaan leukaluuhun ja se toimii kuten hampaan oma juuri. Hammasimplantilla voidaan korvata yksi tai useampia menetettyjä hampaita. Hammasimplantin päälle voidaan valmistaa erilaisia proteeseja, kuten kruunuja, siltoja tai sen varaan voidaan kiinnittää kokoproteesit.
Voitte tarkistaa hammasimplanttien hinta hinnasto-sivulta. Suomessa hammasimplanttien hinta on tavallisesti noin 1 800 – 2000 euroa per hammas. Tämä hinta sisältää sekä titaaniruuvin asentamisen että hampaan näköisen kruunuosan.
Kelan korvaus yksittäisen hammasimplantin asentamisesta vuonna 2021 on 57 euroa. Mikäli hammasimplantteja asennetaan samalla kerralla useampi kuin yksi, Kela korvaa ensimmäisestä implantista 57 euroa ja sitä seuraavista 42 euroa per implantti. Mahdollisesta hammasimplantin paljastusoperaatiosta Kela-korvaus on 19 euroa.
Implantin päälle rakennettavasta kruunusta ei saa Kela-korvausta.
Kela-korvaus yksittäisestä hammasimplantista on siis yhteensä noin 57–76 euroa.

Proteesit

Kokoproteesit
Kokoproteesi on suusta irrotettava malli, joka korvaa kaikki omat hampaat.
Kokoproteesi on mahdollista myös kiinnittää suuhun muutaman implantin avulla. Proteesin voi tällöin kuitenkin itse irrottaa puhdistuksen ajaksi.
Osaproteesit
Osaproteeseja käytetään puuttuvien hampaiden korvaamiseen silloin, kun suussa on myös omia hampaita.
Osaproteesi voi olla esimerkiksi akryylimuovista tai metallista valmistettu levy, johon keinotekoiset hampaat kiinnitetään. Kun osaproteesi asetetaan suuhun paikoilleen, peittyvät puuttuvien hampaiden aukot proteesin hampailla.
Akryyliosaproteeseja käytetään kun omia hampaita on jäljellä vähän. Akryyliosaproteesit ovat esteettisesti huomaamattomia ja materiaaleiltaan turvallisia.
Metallirunkoinen rankaproteesi pysyy suussa hampaisiin kiinnittyvien koukkujen avulla. Metallirankaproteesin käyttö edellyttää että suussa olevat tukihampaat ovat kunnossa. Rankaproteesien materiaalina käytetään nikkelivapaata kromi-kobolttimetalliseosta tai titaania. Metallirunkoinen proteesi on pienempi ja peittää suussa vähemmän pehmytkudoksia sillä metalli on vahvaa jolloin rungosta voidaan tehdä kapeampi kun taas muovisessa proteesissa rungon pitää olla paksumpi jotta se kestää käytössä. Suurin ero näissä näkyy yläleukaan tehtävissä proteeseissa joissa muovinen peittää lähes koko kitalaen ja metallirunkoinen tekee vain pienen kaaren kitalakeen.
Nailonproteesit ovat hyvä vaihtoehto kun proteesilla korvattavia hampaita puuttuu vain 1-2. Nailonproteesit ovat myös hyvä vaihtoehto korvaamaan puuttuvia hampaita kun odotetaan implanttien tms laittoa.
Varaa aika proteesikonsultaatioon niin katsotaan yhdessä sinulle sopivin vaihtoehto sekä tehdään kustannusarvio!

Hammaskivenpoisto

Säännöllinen hammas­kiven- ja plakinpoisto auttaa pitämään ikenet sekä hampaiden kiinnitys­kudokset terveinä. Puhdistus tehdään joko käsi-instrumentein tai ultraäänellä, jossa nopeasti värähtelevä kärki yhdessä vesisuihkun kanssa irrottaa hammaskiven ja plakin. Myös molempia menetelmiä on mahdollisuus käyttää parhaan lopputuloksen saamiseksi. Tarvittaessa hammaskivenpoisto voidaan tehdä puudutuksessa.
Hammas­kiven­poiston lopuksi hampaiden pinnat puhdistetaan ja hampai­den pinnal­liset värjäymät poistetaan. Tarvittaessa lisäksi kiillotetaan plakkia keräävät vanhat paikat ja hampaille tehdään fluorikäsittely. Suuhygienisti opastaa myös sinulle parhaiten soveltuvien kotihoitovälineiden käytössä.
Tavallisesti hammaskivenpoisto on hyvä suorittaa vuosittain, mutta jos sinulla on esim. jokin yleissairaus, on hammaskivenpoisto tarpeen tehdä useammin. Myös hampaiden kiinnityskudoksia tuhoava tulehdussairaus, parodontiitti, vaatii tehostettua ylläpitohoitoa vastaanotolla.
Suuhygienisti tai hammaslääkäri määrittää sinulle parhaiten sopivan yksilöllisen hoitovälin, jolla saavutettu hoitotulos saadaan säilytettyä.
 

Hammaslaminaatti

Hampaan ulkonäköä voidaan parantaa myös hammaslaminaattien avulla. Hammaslaminaateilla tarkoitetaan hampaan pinnalle kiinnitettäviä kuoria. Ennen hammaslaminaatin valmistamista on hammaslääkärin syytä tehdä kattavat tarkastukset ja arvioinnit. Yhdessä suunnitellaan ja sovitaan mikä on paras ratkaisu.
Ensin tehdään tarvittavat tarkastukset ja suunnittelut. Tämän jälkeen hampaan pinnasta ja kärjestä hiotaan tarvittava määrä omaa hammasta pois. Hampaista otetaan jäljennökset, jotka lähetetään hammaslaboratorioon. Siellä osaavat teknikkomme valmistavat yksilölliset laminaatit juuri sinulle sopivalla värillä. Hampaisiin voidaan laittaa väliaikainen laminaatti, kunnes pysyvät laminaatit saadaan asennettua. Lopuksi väliaikainen laminaatti poistetaan ja pysyvä kiinnitetään paikoilleen.
Hampaat voidaan esteettisistä syistä myös kruunuttaa kokonaan. VO Hammas Oy:ssa hammaslääkärimme antaa sinulle lisää tietoa vaihtoehdoista.
Esteettisetä hammashoidosta huolehtii hammaslääkäri, mutta esimerkiksi hampaiden puhdistusta ja valkaisuhoitoja hoitaa meillä suuhygienisti jolla tähän tehostettu koulutus.

Suun ja hampaiden terveystarkastus

Suun ja hampaiden terveystarkastuksessa suuhygienisti tutkii suun yleistilaa. Tähän tarkastukseen sisältyy hampaiden, suun limakalvojen ja kiinnityskudosten terveydentilan arvioiminen. Samalla kartoitetaan mahdollinen tarve hammaslääkärin tekemään korjaavaan hoitoon. Suuhygienisti antaa myös sinulle henkilökohtaisen opastuksen suunhoitoon.

Hammaskiven poisto ja puhdistus

Hammaskivi on kovettunutta bakteerimassaa, jota kerääntyy etenkin hammasrivistön alaetualueelle. Hampaan pinnalle kertyvä plakki muuttuu hammaskiveksi syljen vaiktuksesta. Hammaskiven muodostuminen on yksilöllistä ja siihen vaikuttaa muun muassa syljen koostumus.
Suuhygienisti poistaa hampaisiin kertynyttä hammaskiveä yleensä ultraäänilaitteella ja käsi-instrumenteilla. Suuhygienisti käy kanssasi läpi, kuinka hammaskiven poisto etenee ja antaa lopuksi henkilökohtaiset ohjeet suun kotihoitoa varten
Hammaskiven poistossa ja puhdistuksessa olisi suositeltavaa käydä vähintään 1-2 kertaa vuodessa.

Hampaiden valkaisu ja fluoraus

Suuhygienistimme tekee värjäytymien tehokasta poistoa vastaanotolla soodapuhdistuksen avulla. Tämä on tehokas ja kivuton menetelmä hampaan pinnalle muodostuneen värjäytymän poistoon. Värjäytymiä ja tummentumia muodostuu helposti muunmuassa kahvin, teen sekä punaviinin juonnin ja tupakoinnin seurauksena.
Meillä suuhygienistimme suosittelee asiakkaille kotivalkaisua. Tämä on edullinen ja helppo vaihtoehto valkaisuun. Kotivalkaisussa teetetään asiakkaalle henkilökohtaiset suuhun laitettavat valkaisulusikat joihin sitten kotona annostellaan valkaisugeeliä. Lusikat ovat pitkäikäiset joten valkaisua voidaan kotioloissa uusia aina tarpeen mukaan meiltä vastaanotolta ostettavan valkaisugeelin avulla. Tämä on helppoa ja turvallista!
 
Hampaiden fluorauksella tarkoitetaan fluorikäsittelyä, jossa hampaat käsitellään fluorilakalla.
Fluorilakan fluoripitoisuus on huomattavasti korkeampi, kuin jokapäiväisissä fluorituotteissa. Hampaiden fluorausta suositellaan, kun reikiintymisriski on korkea.
Fluorauksella voidaan hoitaa myös vihlovia hampaita. Fluorikäsittelyn jälkeen syömistä ja juomista tulee välttää n. 2 tunnin ajan.

Purentakisko ja hammassuoja

Purentakisko on väritön ja muovinen joko ylä- tai alahampaisiin käytettävä suoja. Purentakiskoa käytetään yleensä öisin. Sen on tarkoitus estää hammas- ja leukanivelvaurioita sekä hoitaa purentaelimistön toimintahäiriöitä. Purentakisko rentouttaa purentalihaksia, laukaisee jännitystä ja suojaa hampaita kulumiselta. Tässä tietopaketissa kerromme purentakiskon hyödyistä ja siitä, miksi saatat tarvita purentakiskon.

Ennen kiskon valmistusta meidän klinikkalla VO Hammas OY hammaslääkäri tekee suun, puremalihasten ja leukanivelten toiminnan tutkimuksen. Hampaiden narskuttelusta tai muusta syystä johtuvat mahdolliset pään, kaulan, hartioiden ja leukojen alueiden kivut ja haitat pyritään selvittämään.
Suun tarkastuksen perusteella tehdään tarvittava perushoito (esimerkiksi hampaiden paikkaukset) ja suunnitellaan mahdollinen purentakiskohoito.
Purentakiskoa varten hammaslääkäri ottaa jäljennökset hampaista, jotka lähetetään hammaslaboratorialle. Hammasteknikko valmistaa kiskon hammaslääkärin antamien ohjeiden mukaan ja lähettää valmiin purentakiskon hammaslääkärille.
Hammaslääkäri sovittaa kiskoa potilaalle, tarkistaa kiskon istuvuuden ja purennan, hio tarvittaessa kiskoa sopivaksi sekä antaa tarvittavat käyttöohjeet. Potilas saa kiskon koekäytölle, jonka jälkeen purentakiskon toimivuus voidaan kontrolloida 1-3 viikon kuluttua.
Purentakiskoa käytetään yleensä öisin. Etenkin käytön alussa kiskoa kannattaa käyttää muutama tunti ennen nukkumaanmenoa, jotta kiskoon ehtisi tottumaan. Uusi kisko voi aluksi tuntua suurelta, sen kanssa voi olla vaikea puhua, ja sylkeä saattaa erittyä tavallista enemmän. Purentakiskon käyttöön tottuu yleensä muutamassa viikossa.
Yön käytön jälkeen purentakisko pestään huolellisesti hammasharjalla tai proteesiharjalla, aivan kuten hammasproteesit. Puhdistamiseen tulisi käyttää nestemäistä käsisaippuaa, astianpesuainetta tai proteesien puhdistamiseen tarkoitettua puhdistusainetta. Hammastahnaa ei tulisi käyttää, koska se saattaa pitkään käytettynä aiheuttaa purentakiskon pinnan kulumista.
Mikäli kiskoa käytetään päivittäin, kiskon voi säilyttää kuivana. Pitkään käyttämätön purentakisko kannattaa laittaa puhtaaseen, tiiviiseen muovipussiin, jonne laitetaan muutama tippa vettä kiskon kuivumisen estämiseksi. Kuivuessaan kiskoon saattaa tulla pieniä halkeamia.
Purentakiskohoidon hinta koostu hammaslääkärin työstä sekä laboratorion osuudesta. Tutustu VO Hammas OY hinnastoon.