HINNASTO

Hoitojen hinnat Kelakorvauksen jälkeen.

* Proteettisen hoidon laboratoriokulut sisältyvät hintaan
Palvelumaksu kattaa verkko- ja mobiilipalvelut, puhelinajanvarauspalvelut, asiakasneuvonnan puhelimitse ja toimipaikoissa, vironamaisvaatimuksista syntyvät järjestelmäkustannukset, sähköiset lääkemääräyksen eli eReseptin sekä vastaanottokäynnin järjestämiseen liittyvät toimenpiteet.

Palvelumaksu 7,00€

Suun terveydenhuollon palveluseteli

Varhan suun terveydenhuolto tarjoaa palveluseteliä suun perustutkimukseen, lohjenneen hampaan hoitoon tai terveyskeskushammaslääkärin tekemän hoitosuunnitelman mukaisen hoidon toteuttamiseen. Palvelu on laajentumassa koko Varsinais-Suomen alueelle vuoden 2024 aikana.

Palveluseteliä käyttäessä omavastuuosuus on yksityisen palveluntuottajan asettaman hinnan ja palvelusetelin arvon erotus.

Jos palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa muusta hoidosta kuin mitä palvelusetelissä on määritetty, asiakas maksaa itse muun hoidon kokonaisuudessaan.

lue lisää

 

Kela

Hammaslääkärin tekemästä suun ja hampaiden tutkimuksesta voit saada korvausta joka toinen kalenterivuosi. Korvaus voidaan kuitenkin maksaa kerran kalenterivuodessa, jos terveydentilasi edellyttää sitä. 

Saat korvausta myös suuhygienistin antaman tutkimuksen ja hoidon kustannuksista, jos ne perustuvat yksityisen hammaslääkärin määräykseen.

Kela ei korvaa

  • hammashoidon kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet käynnistäsi julkisessa terveydenhuollossa
  • kosmeettisten toimenpiteiden kustannuksia (esim. hampaiden valkaisu)
  • proteettisten toimenpiteiden kustannuksia
  • kustannuksia ajalta, jolloin olet ollut hoidossa julkisessa sairaalassa tai laitoksessa.

lue lisää

Varatun ajan peruuttaminen

Ilman hyväksyttävää syytä käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta veloitetaan 18-vuotta täyttäneeltä asiakasmaksuasetuksen mukaisesti seuraavasti:
  • peruutukset 24 tuntia ennen varattua aikaa 0 €
  • Myöhemmin kuin 24 h ennen sovittua aikaa seuraavasti:
  1. alle 30 min pituisesta varatusta vastaanottoajasta 51,50€r
  2. 30 – 60 min pituisesta varatusta vastaanottoajasta 70,50€
  3. yli tunnin pituisesta varausta vastaanottoajasta 90€/tunti.